Muzičar logo klavijatura

Muzičar u najširem smislu označava svaku osobu koja se na neki način bavi muzikom.

Oznaka: orkestar