Registracija članova na Muzičar

Registracija članova Pretplatnik je besplatna. Potrebno je da popunite određeni obrazac za registraciju, nakon toga možete koristiti pogodnosti koje pružaju Muzičar aplikacije i komfor u radu sa njima.

Možete besplatno koristiti Muzičar aplikacije kao što su Članak na Muzičar, Upis u Muzičar bazu ili Registracija Muzičar elektronske pošte.

Troškovi registracije naloga Pretplatnik sa upisom u Muzičar bazu, Članak na Muzičar i Muzičar E poštaRSD 0,00/ GODINA

Za registraciju članova Saradnik potrebno je popuniti određeni obrazac za registraciju. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Za registraciju članova Autor potrebno je popuniti određeni obrazac za registraciju. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Za registraciju članova Urednik potrebno je popuniti određeni obrazac za registraciju. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Za registraciju članova Upravnik potrebno je popuniti određeni obrazac za registraciju. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Pretplatnik

Registracija članova Pretplatnik je besplatna. Potrebno je da popunite određeni obrazac, nakon toga možete koristiti pogodnosti koje pružaju Muzičar aplikacije i komfor u radu sa njima.

Besplatna registracija

Mogućnosti sa članstvom Pretplatnik

  • Muzičar baza
  • Članak na Muzičar
  • Muzičar E pošta

Sa registracijom članova Pretplatnik se možete upisati u Muzičar bazu biblioteku sadržaja o muzičarima kao Pojedinac ili Muzički sastav, možete kreirati članak sa tekstualnim, zvučnim i video sadržajem i možete registrovati Muzičar elektronsku poštu kao efikasan način za rad sa elektronskom poštom sa praktičnim funkcijama.

Saradnik

Za registraciju članova Saradnik potrebno je popuniti određeni obrazac. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Potrebno odobrenje administratora.

Autor

Za registraciju članova Autor potrebno je popuniti određeni obrazac. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Potrebno odobrenje administratora.

Urednik

Za registraciju članova Urednik potrebno je popuniti određeni obrazac. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Potrebno odobrenje administratora.

Upravnik

Za registraciju članova Upravnik potrebno je popuniti određeni obrazac. Potrebno je ispuniti određene uslove i odobrenje administratora.

Potrebno odobrenje administratora.

Mogućnosti sa registracijom članova na Muzičar

Sa registracijom članova Pretplatnik možete koristiti servis Moj muzičar kao mogućnost da objedinite sve Muzičar aplikacije na jednom mestu.

Muzičar e pošta

Sa registracijom članova Pretplatnik stičete pravo na besplatnu registraciju Muzičar e-pošte, kao efikasan način za rad sa elektronskom poštom sa praktičnim funkcijama koje su vam potrebne da obavite posao i budete u kontaktu.

Muzičar baza

Sa registracijom članova Pretplatnik stičete pravo na besplatan upis u Muzičar bazu, kao biblioteka sadržaja o muzičarima, organizovana za brzu pretragu i pristup.

Upis možete izvršiti za Pojedinca ili Muzički sastav

Muzičar poddomen

Muzičar poddomen adresa koju članovi mogu da registruju ima oblik ime.muzicar.rs tako da je adresa veb sajta www.ime.muzicar.rs

Dobra prilika za promociju članova sa mogućnostima lične prezentacije.

Obaveštenje

Sve promene koje učinimo biće izvršene odmah po obaveštenju bilo putem poruke na sajtu ili slanjem elektronske pošte. Korišćenje veb sajta posle prijema takve poruke ili pročitanog obaveštenja na sajtu podrazumevaće da ste prihvatili nastale promene. Bilo Vi ili Muzičar može prekinuti Vaše članstvo u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, koje postaje efektivno po slanju pismenog obaveštenja drugoj strani sa obrazloženjem.