Muzika je umetnost muzika je nauka

Muzika je umetnost

Muzika je umetnost ljudske delatnosti koja ima cilj da prenese emocije ili ideje. Uobičajena je rasprava u istoriji umetnosti da li je neko delo ili neka vrsta delanja umetnost ili ne. Umetnicka forma je specifična forma umetničkog izraza. Nekoliko primera umetničkih formi: Slikarstvo, Muzika, Film, Pozorište, Poezija…

Muzikologija kao umetnost

Muzikologija obrađuje sa naučne tačke gledišta nastanak i razvoj muzike, njene stvaraoce, njihova dela i izvođače. Prvi čovek je primitivno muzicirao, udarajući i pevušeći oponašao je zvukove u prirodi. Svaki narod na zemlji razvija svoju narodnu ili tradicionalnu muziku. Početkom 20 veka razvija se moderna muzika sa brojnim žanrovima dzez, bluz, rok, pop, rep, tehno…

Podela muzike

Podela muzike po vrsti izvođaca se deli na: vokalna muzika, instrumentalna muzika, vokalno-instrumentalna muzika. Po njenoj vrednosti: Klasična muzika, Narodna muzika ili Tradicionalna muzika i Zabavna muzika.

Klasicna muzika

Klasična muzika

Podrazumeva zapadnoevropsku klasičnu muziku. Procvat u zapadnoj evropi donele su dve stvari: uvođenje orgulja u crkvenu službu, i pojava trubadura i truvera. Trubaduri i Truveri su bili putujući muzikanti koji su se prvo pojavili u severnoj Francuskoj područje današnje Belgije. Trubaduri su putovali Evropom i zabavljali svet.

Narodna muzika

Narodna muzika

To je izvorna muzika, specifična za neki kraj. Narodna muzika je vezana uz određenu regiju ili kulturu. Vezano za tradicionalnu ili narodnu muziku je često u pratnji igranje u vidu kola, plesa…itd.

Zabavna muzika

Zabavna muzika

Je komponovana prvenstveno da zabavi slušaoce. U užem smislu se podrazumevaju razni oblici muzičkih žanrova koji se razlikuju od narodne muzike. Zabavna muzika je počela s razvojem štampe i masovne kulture u 19. veku koji su prvo preko notnih zapisa, potom preko gramofona, radija i televizije omogućili da se ta muzika komercijalizuje.