Muzičar logo klavijatura

Muzičar u najširem smislu označava svaku osobu koja se na neki način bavi muzikom.

Registracija

Pokazivač jačine

Savet: Lozinka bi trebalo da bude sa najmanje dvanaest znakova. Da napravite je jačom, koristite velika i mala slova, brojeve i simbole kao što su ! ” ? $ % ^ & ).

Komentari

0 reagovanja na “Registracija”