Muzičar logo klavijatura

Muzičar je osoba koja se bavi muzikom

Šta je Muzičar

Besplatna registracija članova na portalu Muzičar za članstvo Pretplatnik, za ostala članstva potrebno je odobrenje administratora. Nakon registracije za članstvo Pretplatnik možete se besplatno upisati u Muzičar bazu, takođe možete besplatno registrovati i koristiti Muzičar elektronsku poštu za slanje i primanje poruka. Pristup porukama i ostalim funkcijama možete obaviti sa bilo kog računara ili telefona koji ima pristup internetu. Registracijom Muzičar poddomen adrese imate mogućnost lične prezentacije.

Članovi na Muzičar

Registracijom članova na Muzičar popunjavanjem odredjenog formulara za registraciju postajete član na portalu Muzičar. Pretplatnik registracija je BESPLATNA

Mogućnosti sa registracijom članova

Registracija članova na Muzičar vam pruža mogućnost za upis u Muzičar bazuUpis u Muzičar bazu je BESPLATNO

Registracija članova na Muzičar vam pruža mogućnost za registraciju Muzičar e-pošteRegistracija i korišćenje Muzičar e-pošte BESPLATNO

Registracija članova na Muzičar vam pruža mogućnost za registraciju poddomen adreseRegistracija Muzičar poddomen adrese je BESPLATNO

Opširnije o članovima.

Muzičar elektronska pošta

Muzičar elektronska pošta je efikasan nacin za rad sa elektronskom poštom sa praktičnim funkcijama koje su vam potrebne da obavite posao i budete u kontaktu. Registracija Muzičar elektronske pošte je BESPLATNA

Mogućnosti sa registracijom elektronske pošte

Muzičar e-pošta vam omogućava da proverite Vašu elektronsku poštu sa internet pretraživača (webmail), i desktop aplikacije elektronske pošte kao sto su Outlook Ekpress ili Thunderbird. Pristup porukama i ostalim funkcijama se može obaviti sa bilo kog računara koji ima pristup internetu.

Opširnije o Muzičar elektronskoj pošti.

Muzičar baza

Muzičar baza je zbirka podataka o muzičarima, organizovana za brzu pretragu i pristup, zajedno sa sistemom za administraciju, organizaciju i memorisanje tih podataka. Upis u Muzičar bazu je BESPLATNO

Upis u bazu za pojedinca ili muzički sastav

Da biste uneli podatke u bazu muzičara, potrebno je da popunite formular za upis u bazu za pojedinca ili formular za upis u bazu za muzički sastav. Podaci uneseni u bazu podataka predstavljaju Vas i muzički pravac kojim idete i pruža mogućnost da vaši podaci budu dostupni za uspostavljanje kontakta.

Opširnije o Muzičar bazi…

Muzičar poddomen

Muzičar Poddomen je aplikacija koja pruža mogućnost za registraciju poddomen adrese. Poddomen adresa koju članovi mogu da registruju ima oblik na primer ime.muzicar.rs što znači da će Vaša adresa veb sajta biti www.ime.muzicar.rs Registracija Muzičar poddomen adrese je BESPLATNA

Opširnije o Muzičar poddomenu…